keskiviikko 12. kesäkuuta 2013

Liskoralli

Vasemmistoliitto on parhaansa mukaan yrittänyt profiloitua demokratiaa ajavana uutena punavihreänä liikkeenä. Viikonloppuna puoluekokouksessa hyväksyttiin uusi hieno punavihreä asiakirja ja jäsendemokratiaa lisääviä aloitteita, kuten se, että muutosesityksiä voi jatkossa jättää sähköisesti sekä puoluevaltuustossa että puoluekokouksessa. Jatkossa myös puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsenten äänestyskäyttäytyminen kirjataan pöytäkirjoihin, joista päätettiin tehdä julkisia. 

Lisäksi puoluekokous päätti, että aloite siitä, että puolueen ehdokkaiksi ei oteta henkilöitä, jotka on erotettu puolueen eduskuntaryhmästä, ei johda toimenpiteisiin. Tämän valossa on erityisen härskiä ja demokratian vastaista, että tänään puoluehallitukseen tuotiin puolueen jäsentä koskeva erottamispäätös esityslistan ulkopuolelta kokouksen lopussa, jolloin oli jo valmiiksi kiire poistua kokoustilasta, ilman että jäsenillä oli mahdollisuutta tutustua asiaan, selvittää taustoja ja muodostaa mielipidettä.

Tämän päivän puoluehallitus osoitti, että avoimuuteen ja demokratiaan on pitkä matka. Vapaus kritisoida leikkauksia ja hallituksen linjaa ei ole oikeutettua puolueessamme ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa puolueesta erottamiseen.

Puoluehallitus päätti edellyttää Jyrki Yrttiahon erottamista hänen omalta puolueosastoltaan, koska Yrttiaho oli pitämässä poliittista tilannekatsausta SKP:n puoluekokouksessa sunnuntaina. Yrttiaho osallistui myös oman puolueensa Vasemmistoliiton puoluekokoukseen sunnuntaina.

Puoluehallitus äänesti Heikki Patomäen esittämänä ja minun kannattamanani, että toiminnan ei pitäisi johtaa puolueesta erottamiseen ja että asiasta olisi annettu vain huomautus. Äänestys päättyi 11-3.

Puolueesta erottaminen on aina äärimmäisin toimenpide. Erottamiskehoitus ilman harkinta-aikaa on liian kova toimenpide, eikä edusta sellaisia toimintatapoja, joita Vasemmiston tulisi käyttää. Erottaminen osuu myös maltillisiin yhteistyöhaluisiin kriitikoihin. Miksi erotettavalle henkilölle ei annettu mahdollisuutta vastata syytöksiin? Käytännössä päätös erottamisesta tulee vain lisäämään eripuraa ja tuhoamaan puolueen yksimielisyysvakuuttelut.

SKP ei ole eduskuntapuolue, vaan enemmänkin verrattavissa pieneen kansalaisjärjestöön. Puolueella on reilusti alle 3000 jäsentä ja sen painoarvo valtakunnan politiikassa on minimaalinen. Valitettavasti kuitenkin tämän päivän puoluehallituksen päätös saa SKP:n näyttämään ainoalta vasemmistolaiselta vaihtoehdolta, koska vasemmistoliitossa ei hallituksen linjan kritisoimista hyväksytä, vaan väärämieliset halutaan puhdistaa joukoista kovin ottein

Hallitus on kautensa aikana muun muassa laskenut yhteisöveroa, tehnyt osinkoveropäätöksen, jossa sijoittajat voittavat, ratkaissut eurokriisiä osallistumalla tukipaketteihin, jotka ovat pakottaneet kriisimaita budjettikuriin, joka on aiheuttanut inhimillistä kärsimystä, lisännyt työttömyyttä, nälkää ja hätää Euroopassa.

Sote-uudistus, jossa vastuukuntamalli tulisi uhkaamaan kuntien perustuslaillista oikeutta itsehallintoon, on epäonnistunut. Uudistuksessa ei ole myöskään ratkaistu tämänhetkisten kuntayhtymien työntekijöiden sijoittamista uusiin työpaikkoihin eikä niiden kiinteistöjen ja omaisuuden jakamista. Pelkästään Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä työntekijöitä on yli 22 000.

Laman keskellä leikkauspolitiikka johtaa kärsimykseen. Tällä hetkellä Suomessa työttömyys on kasvanut 279 400 henkeen, nuoria työttömiä on 34 800, leipäjonot ja tuloerot jatkavat kasvamistaan. Tietysti kärsimystä mitataan muillakin mittareilla kuin euroissa, mutta talous ja varsinkin kuntatalous on tärkeä mittari ihmisten hyvinvointia punnitessa. Jos kunnilla on rahaa, niin voidaan myös tuottaa palveluita, jotka tuottavat hyvinvointia. Suomi ja sen kunnat, jotka tuottavat palvelut, kärsisi siis aivan yhtä paljon, vaikka Vasemmistoliitto ei olisi hallituksessa, jos laman hoito tarkoittaa sopeuttamista.

Sinipunahallitus ei ole onnistunut lievittämään kuntien ahdinkoa, mutta ei myöskään parantanut ihmisoikeuksien toteutumista. Tasa-arvoisesta avioliittolaista piti kerätä kansalaisaloite, jotta se voitaisiin saada eduskunnan käsittelyyn. Myöskään sisäministerin alaisuuteen kuuluvista asioista, kuten esimerkiksi perheenyhdistämisen tulorajojen tiukentamista ei voida olla ylpeitä.

Itse olin hallitukseen menoa vastaan ja puoluevaltuustossa, jossa asiasta päätettiin, pidin puheen asiasta ja äänestin sitä vastaan. Mitä pidemmälle hallitustyöskentely on edennyt, sitä vakuuttuneempi olen päätökseni oikeellisuudesta.

Lopuksi tahdon sanoa, että rakastan puoluettani kovasti, parempaa ei tällä hetkellä ole tarjolla. Arvostan myös äärimmäisen paljon työtä, jota ministerimme ovat tehneet, koska se ei varmasti ole ollut helppoa. Hallituksessa on saavutettu pieniä hyviä voittoja kuten työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen.

Kuitenkin toivon, että myös analyysille, pohdinnalle ja kritiikille on tilaa, jotta liikkeemme voi kehittyä ja saavuttaa lopulta paremman maailman. Tämän päivän jälkeen en ole siitä kovin vakuuttunut.

Heidi Auvinen
puoluehallituksen jäsen
Vasemmistoliitto

Tämä blogi on perustettu kertomaan blogaajan kokemuksista Guineasta ja nimi piti muuttaa ennen blogin muuttamista politiikasta kertovaksi, mutta tämä kirjoitus sopi liian maukkaasti vanhan otsikon alle.